Animal Crossing New Horizons wyprawi?o moje urodziny [Switch]

Animal Crossing New Horizons

Obchodzi?em swoje dwudzieste czwarte urodziny 13 maja. Ale nie przypominam sobie z tego powodu jakiej? szczeg?lnej imprezy urodzinowej. Chyba ?e m?wimy o tej w Animal Crossing.

W Animal Crossing New Horizons ka?dy obchodzi swoje urodziny. Czy to nasz s?siad kurczak, czy wilk z drugiego ko?ca wyspy. Okej, maj? oni imiona, s? to Goose i Audie. Ci wraz z Goldie zdecydowali si? zorganizowa? moje w?asne przyj?cie urodzinowe, bo gracz naturalnie nie mo?e by? mniej wa?nym od pozosta?ych.

Zobacz r?wnie? moj? recenzj? na Movies Room: Mafia II: Definitive Edition ? recenzja. Look how they massacred my boy

Impreza urodzinowa w tej grze tak naprawd? nie jest niczym wyj?tkowym. W sensie event?w w Animal Crossing New Horizons jest ca?a masa. Mi?o jednak, kiedy jednym z nich jest ?wi?towanie Twoich urodzin. Ca?a impreza wygl?da w ten spos?b, ?e kt?ry? z mieszka?c?w zaprasza Ci? do siebie. A w ?rodku czeka na Ciebie tort, przy kt?rym b?dziesz mie? okazj? wypowiedzie? ?yczenie i zdmuchn?? ?wieczk?. Przez ca?? rozgrywk? najch?tniej rozmawia?em z Audie i to w?a?nie ona zdecydowa?a si? na dopilnowanie tego wydarzenia.

Po wszystkim jest jeszcze pi?ata, kt?r? oczywi?cie musimy zniszczy? i b?dziemy to robi? jak szaleni stukaj?c w jeden przycisk. Z niej wypadaj? urodzinowe ciastka, kt?re z kolei najlepiej jest rozda? wszystkim mieszka?com naszej wyspy. Dlatego ?e w zamian otrzymamy od nich nieod??czny element urodzin – prezenty!

Animal Crossing New Horizons

Zobacz r?wnie?: Poradnik Stardew Valley – podstawy

Na dziedzi?cu czeka? jeszcze nikt inny, jak s?awny K.K. Slider, kt?ry zagra? dla mnie sw?j urodzinowy song. Tym razem zamiast napis?w ko?cowych na czarnym tle pojawi?y si? ?yczenia od wszystkich. I to w zasadzie tyle?

Tyle i a? tyle. To i wiele innych rzeczy zwi?zanych z seri? Animal Crossing ma spory wp?yw na zdrowie psychiczne graczy. Pami?tam, ?e kiedy mia?em z?y dzie?, to w Animal Crossing New Leaf mieszka?cy byli dla mnie mili jak zawsze i byli w stanie poprawi? m?j humor. Ch?tnie wysy?a?em tak?e listy do siebie, kt?re trafia?y do mnie po latach. Z seri? wi??e si? wiele historii, w kt?rej gracze z depresj? lub fobi? spo?eczn? dobrze si? w niej odnajduj?. Samo New Horizons wstrzeli?o si? idealnie w obecnie panuj?c? sytuacj? na Ziemi i jest potrzebn? dla wszystkich odskoczni?. I tak? pozostanie na d?ugo, dla ka?dego z nas.

Nie przegapcie swoich urodzin w Animal Crossing New Horizons, bo te jak w ?yciu zdarzaj? si? tylko raz w roku! W ko?cu gra dzieje si? w czasie rzeczywistym…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *